CONDICIÓNS DE USO

Rexistro

Para realizar as súas compras en  casamejuto. com, deberá rexistrar os seus datos persoais e elixir un contrasinal.

Isto faise só unha vez, en diante, non terá que volver cumprimentalo.

Datos

Os datos introducidos utilizásense unicamente para tramitar o pedido, así como para enviar información sobre ofertas e servizos que poidan resultar do seu interese.

En calquera momento poderá modificar os datos do seu rexistro de cliente (cambio de domicilio, teléfono....) enviando un correo a info@casamejuto.com ou solicitarnos o recordatorio do seu contrasinal se a esqueceu no apartado A miña CONTA

Seguridade

Conforme á nosa garantía de seguridade e confidencialidade ofrecemos aos nosos clientes o máis alto nivel de seguridade e protexer a confidencialidade dos datos que nos achegan.

Por iso, as transaccións comerciais son realizadas nunha contorna de servidor seguro baixo protocolo  SSL e CON  ENCRIPTACION DE 128  Bits, que asegura o maior nivel de protección nas comunicacións.

Soporte técnico

Se ten problemas para acceder á nosa web, pode deberse a problemas técnicos no modelo ou versión do seu navegador ou á configuración das opcións do mesmo.

Se ten problemas para acceder á nosa web, pode deberse a problemas técnicos no modelo ou versión do seu navegador ou á configuración das opcións do mesmo.

Se necesita que lle axudemos a atopar a solución ou se ten algunha dúbida respecto ao funcionamento do noso sistema de compra, pode enviarnos un  mail a info@casamejuto.com onde aclararemos todas as súas dúbidas

Dereitos e obrigacións

As Condicións Xerais vinculan a Casa Mejuto ( casamejuto. com) e ao comprador (cliente), outorgándolles unha serie de dereitos e obrigacións, desde o momento en que este realiza e acepta un pedido a través da páxina web.

Estas Condicións Xerais regularanse polo disposto na normativa legal vixente.

O Cliente deberá rexistrarse como tal e facilitar de forma obrigatoria os seguintes datos para poder realizar o pedido: nome e apelidos ou razón social, CIF/NIF, domicilio de factura, domicilio de entrega, teléfono de contacto e correo electrónico de contacto. Calquera problema ocorrido durante este proceso poderá volver cara atrás e introducilos de novo, se por algunha razón vostede non puidese continuar o proceso de compra, póñase en contacto connosco en info@casamejuto.com

Os produtos ofértanse en idioma español e galego, e a duración da oferta e prezo esta vixente mentres o produto este publicado na web

Cada produto ten unha ficha que recolle as características técnicas, a actividade concreta a que se refire, unha fotografía  orientativa (no seu caso), o prezo de venda ao público do produto co IVE/IVE incluído e a dispoñibilidade do mesmo.

A ficha de cada produto indica o prezo de venda ao público, incluíndo IVE.

O prezo dos produtos é o que aparece na páxina web no momento de realización do pedido.

Como Comprar:

Con Tarxeta:

Aceptamos tarxetas de crédito e débito de Visa e Mastercard. O paso realizarase a través da pasarela de pago 100% segura que o mercantil BBVA pon á nosa disposición co novo sistema de tenda virtual.

En caso que non permita efectuar o pago mediante tarxeta de crédito, pode ser por distintas causas, comprobe se é algunha das que lle detallamos:

- A data de caducidade da súa tarxeta

- A introdución de todos os números da súa tarxeta, e sen erros

- Poida que acadara o límite de gasto, isto deberao comprobar co seu banco.

Actividades prohibidas

Este comerciante comprométese a non permitir ningunha transacción que sexa ilegal, ou se considere polas marcas de tarxetas de crédito ou o banco  adquirinte, que poida ou teña o potencial de danar a boa vontade dos mesmos ou influír de maneira negativa neles.

As seguintes actividades están prohibidas en virtude dos programas das marcas de tarxetas: a venda ou oferta dun produto ou servizo que non sexa de plena conformidade con todas as leis aplicables ao Comprador, Banco Emisor, Comerciante, Titular da tarxeta, ou tarxetas. Ademais, as seguintes actividades tamén están prohibidas explicitamente: "Venda de bebidas alcohólicas a menores de 18 anos".

Mediante Transferencia bancaria:

Durante o proceso de pago facilitaránselle os datos para poder realizar a transferencia. (Indicar Nome, Apelidos e Nº de referencia de compra).

Se non efectúa a transferencia en 48 h, automaticamente o pedido quedará anulado.

Política de envíos 

A nosa empresa servirá pedidos a España peninsular. Se quere realizar un pedido desde outra zona contacte a través do formulario e estudamos unha proposta de envío.

O custo de transporte pode variar en función do peso ou do importe do pedido.

 -Para pedidos cuxo peso sexa inferior a 5kg os gastos de envío serán de 5€ + IVE.

 -Para pedidos cuxo peso se atope entre 5kg e 12kg os gastos de envío serán de 6€ + IVE

 -Para pedidos que excedan o peso de 12Kg ou un importe superior a 100€ os gastos de envío serán gratuítos.   

O importe correspondente aos gastos de envío cargarase no seu pedido, e indicarase convintemente antes de que  Vd. poida aceptar o pedido. Devandito cargo seralle sumado ao seu pedido e cobrado a través do sistema que previamente escollese como sistema de pago.

Para recibir o seu pedido debe indicarnos unha dirección de correo postal onde  Vd. recibirá o noso envío. No caso de que sexa un agasallo para outra persoa, entendemos que  Vd. ten autorización para cedernos os datos para o encargo que  Vd. fai, non sendo nós responsables da devandita cesión de datos.

O cliente obrígase a proporcionar a  https:// casamejuto. com a información necesaria do destinatario. #Ante calquera falta ou erro na información,  https:// casamejuto. com non se fará responsable, e as posibles  reexpediciones que por culpa desta causa de xeren, e o aumento nos custos de envío que iso supoña, serán a cargo do cliente.

Todos os nosos envíos, serán servidos nas 24-48 horas seguintes á recepción e confirmación do seu pedido, para  envíos na Península (España). En caso de non ter stock no noso almacén, farémosllo saber por medio dun email e, por tanto, non poderá computarse o tempo ata a confirmación do pedido. As fins de semana e festivos nacionais e/ou locais do domicilio do cliente non computarán como días de entrega.

No caso de que o seu envío se fixera a través dunha empresa de transporte privada, e esta empresa teña algún sistema de seguimento e  trazabilidad do seu pedido, notificarémoslle un número de envío para que, a través dos sistemas que o transportista pon a disposición, poida comprobar o estado do envío.

Dereito de desestimento

Conforme ao art. 107 do  RDL 1/2007 do 16 de novembro, e en relación co previsto no art. 102 da Lei 3/2014, do 27 de marzo, pola que se modifica o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias, o cliente terá dereito ao desistencia do pedido solicitado nun prazo de catorce días naturais desde o día seguinte á recepción do mesmo, previa comunicación a  https:// casamejuto. com enviando un documento onde faga constar a súa intención de devolución. (Formulario de contacto).

Por parte de  https:// casamejuto. com aceptarase devandito dereito de desistencia a condición de que se cumpran as seguintes condicións recollidas na lei:

I. Os produtos deberán devolverse na súa embalaxe orixinal, en perfecto estado, non utilizado, con todos os seus elementos (etiquetas) e protexido.

II. Soamente se aceptarán devolucións previamente autorizadas.

III. O material devolto deberá recibirse no noso almacén de orixe dentro das 24-48 horas seguintes á autorización da devolución. De non ser así, a devolución será rexeitada.

IV. A devolución do importe da venda realizarase unha vez recibido o material e comprobado o cumprimento dos requisitos expostos.

V. O cliente deberá satisfacer os gastos de envío do material desde o seu domicilio ata o noso almacén.

VI. No caso de cambio de material o cliente deberá satisfacer os gastos de envío en ambos os sentidos.

Cambios e devolucións

A política xeral da nosa empresa en relación con este apartado é que o consumidor comprobe antes de iniciar a reclamación os seguintes aspectos:

O produto non foi usado, que estea completo e na súa embalaxe orixinal

Que o produto non se danou por un mal uso

No caso de cambios, só ten que comunicárnolo a través do teléfono (+34981507762) ou do  mail info@casamejuto.com. Neste caso correrán pola súa conta os gastos de recollida, envío e transporte.

Os defectos ou posibles  taras no produto, deberán ser notificados no momento da recepción do produto a info@casamejuto.com. En todo caso recolleránselle sen custo algún para  Vd. e daráselle a opción para reembolsarlle o que pagase ou ben realizar un novo pedido.

Unha vez o envío fose recibido no noso domicilio, procederemos a comprobar que cumpre cos requisitos para poder efectuar a devolución e, unha vez comprobado, enviarémoslle un  mail informándolle que o abono está listo e nuns días recibirao.

Plataforma Europea para a resolución de conflitos

En cumprimento do artigo 14. 1 do Regulamento UE 524/2013 infórmase os clientes da nosa páxina web que a Unión Europea ha posto á súa disposición unha plataforma para a resolución dos conflitos en liña que poida xurdir entre ambas as partes.

A ligazón para facer uso da devandita plataforma é:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (operativa desde o día 15 de febreiro de 2016)

Os consumidores poderán someter as cuestións sobre consumo na devandito ligazón.

Impostos aplicables ás vendas a través desta web.

A nosa páxina web é española e por tanto sonlle aplicables aqueles impostos que o réxime tributario español prevé para estes casos. No prezo final do articulo exposto, consta o Imposto sobre o valor engadido (IVE) implementado, no noso caso é o 21 %. Para máis información www.aeat.es

Xurisdición aplicable para casos de conflito.

En caso de calquera conflito para o cumprimento do seu pedido,  Vd. pode acudir aos Xulgados e Tribunais de Melide, que é o domicilio da empresa. Ou aquel que por lei puidese corresponderlle.

Domicilio da propiedade da páxina web a efecto de notificacións.

A nosa empresa está situada en:

Casa Mejuto

Rolda de Pontevedra, 74 Baixo

15800 Melide

A Coruña

España

info@casamejuto.com

Teléfono de contacto: +34 981507762

Product added to wishlist
Product added to compare.